از زمان تأسیس آن در سال 2001 ، سابقه منحصر به فردی دارد.

میز جوشکاری با نیتروژن

  • Nitrided treatment welding table

    میز جوشکاری با نیتروژن

    جداول جوش پس از درمان نیتریدی با سختی بالا، بدون زنگ باشد، جلوگیری از جوش سرباره چسبیده به میز سطح میز از اندازه های زیر را در سهام D 28 3D جدول جوشکاری 4000x2000x200mm 3000x2000x200mm 3000x1500x200mm 2000x1500x200mm 2400x1200x200mm 2000x1000x200mm 1500x1000x200mm 1200x1000x200mm 1000x1000x200mm 5000x2000x200mm 4000x2500x200mm 3000x2500x200mm 4000x1500x200mm 4000x1000x200mm 2500x1500x200mm هستند 3000x1000x200 mm ...