از زمان تأسیس آن در سال 2001 ، سابقه منحصر به فردی دارد.

بستن صفحه چدن

  • Lapping cast iron surface plate

    بستن صفحه چدن

    صفحات روکش چدن به طور گسترده ای برای دست زدن دقیق قطعات آهنی و غیر آهنی مورد استفاده قرار می گیرد تا یک فرم سطح کامل و صافی بدست آید صفحات سطح چدن اکنون اغلب در کفهای تولید به عنوان ابزاری برای ورق های سطح گرانیت برای دستیابی به برخی موارد استفاده می شود درجه دقت این فلز به خود اجازه می دهد تا با یک ماده مسطح روی یک سطح مسطح بزرگ آغشته شود. سطح می تواند یک سطح شستشوی ساده برای عملیات لنگ زدن ، مارک گذاری و طرح بندی باشد. همچنین موج سواری برتر ...